గుజారాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో బీజేపీ విజయోత్సవ సభ

26 May, 2019 - 7:14 PM