కేరళలో భారీ వర్షాలు వరదలకు ఐదు రోజుల వ్యవధిలో 14 జిల్లాల్లో 85 మంది మృతి, మరో 53 మంది గల్లంతు

13 August, 2019 - 4:19 PM