కేరళలో తెరుచుకోన్న శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం… నవంబర్ 16 నుంచి డిసెంబర్ 27వ తేదీ వరకు స్వామి వారికి నిత్య పూజలు

16 November, 2019 - 5:41 PM