కర్నూలు సమీపంలోని బి. తాండ్రపాడు వద్ద పీర్ల పండగలో అపశ్రుతి.. పీర్లు ఊరేగుతున్న సమయంలో గోడ కూలి 20 మందికి గాయాలు… వారిలో పలువురి పరిస్థితి విషమం

10 September, 2019 - 7:55 PM