కర్నూలు జిల్లా శ్రీశైలం దేవస్థానం ఏఈఓ మోహన్‌ సస్పెన్షన్.. గత డిసెంబర్ 25న గంగాసదన్‌లో క్రిస్మస్ వేడుకలు నిర్వహించినట్లు మోహన్‌పై ఆరోపణలు

12 January, 2019 - 12:28 PM