కర్ణాటకలో వరదలు: 48 మంది మృతి

13 August, 2019 - 4:15 PM