కరకట్ట వెంట ఉన్న అక్రమ కట్టడాలన్నింటినీ కూల్చివేస్తే అభ్యంతరం లేదు.. ఒక్క ప్రజావేదికనే కూల్చివేయడం సరికాదు: కన్నా లక్ష్మీనారాయణ

25 June, 2019 - 8:58 PM