ఓటు హక్కు నమోదు గడువు మార్చి 15వ తేదీతో ముగుస్తుంది.. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గడువు పెంచం: ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి జీకే ద్వివేది

14 March, 2019 - 5:08 PM