ఏపీలో ఓటర్ల తుది జాబితా విడుదల చేసిన రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి సిసోడియా.. రాష్ట్రంలో మొత్తం 3 కోట్ల 69 లక్షల 33 వేల 91 మంది ఓటర్లు

12 January, 2019 - 10:25 AM