ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు ప్రత్యేక వరద సాయంగా రూ.10 లక్షల 9 వేల కోట్లు కేటాయించిన ఏపీ ప్రభుత్వం

11 September, 2019 - 6:11 PM