ఈబీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు రాష్ట్రపతి ఆమోదం.. ఈబీసీలకు 10 శాతం రిజర్వేషన్లపై గెజిట్ విడుదల.. అగ్రవర్ణ పేదల పదిశాతం రిజర్వేషన్లకు చట్టం రూపం

12 January, 2019 - 8:18 PM