ఇళ్ళు లేని కుటుంబాల కోసం రెండు బిలియన్ డాలర్ల నిధిని ఏర్పాటు చేసి పెద్ద మనసు చాటుకున్న అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్

14 September, 2018 - 10:33 AM