ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 48 మంది స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్లకు స్థానచలనం.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

10 October, 2019 - 3:30 AM