అసోంలో స్వల్ప భూకంపం: తీవ్రత 5.5గా నమోదు

19 July, 2019 - 7:09 PM