అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని తూర్పు కమెంగ్ జిల్లాలో భూకంపం.. దీని తీవ్రత 5.5గా నమోదు

20 July, 2019 - 2:40 PM