అమరావతిలో వరల్డ్ బ్యాంక్ విజిలెన్స్ టీమ్ పర్యటన, నేలపాడులో రైతులతో భేటీ అయిన ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు

13 September, 2017 - 2:11 PM