హైదరాబాద్‌లో అర్ధరాత్రి నుంచి భారీ వర్షం, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి చేరిన నీరు

14 September, 2017 - 8:07 AM